Hvad er en Token Ring?

Token Ring eller IEEE 802.5 er et netværk, hvor alle computere er forbundet på en cirkelformet måde. Udtrykket token bruges til at beskrive et segment af information, der sendes gennem denne cirkel; når en computer på netværket kan afkode det token, modtager den data. Tokenringen bruges af ARCNET, token bus og FDDI. I dag betragtes 802.5 og token ring som inaktive.

MAU, Netværksbetingelser, Ring sekvens, Ring topologi, STP kabel, Token